Advocatenkantoor Christophe Goeman
Arbeids- en Sociale Zekerheidsrecht
Dagdagelijks advies en bijstand in HR-aangelegenheden
 • opstellen en analyseren van arbeidscontracten (bediende, arbeider, handelsvertegenwoordiger) en arbeidsreglementen 
 • optimaliseren van Belgische arbeidsvoorwaarden en coördinatie van de internationale aspecten
 • sign-on bonus structuur; flexibele beloningsvormen (loonruil, bonus en gewoon aanvullend pensioenplan, etc.)
 • payroll audits; loonkostoptimalisatie
 • beëindigings- en eindeloopbaanregelingen (brugpensioen, vervroegd pensioen, ontslag, Stamrecht BV, ...)
Internationale tewerkstelling en mobiliteit
 • opstellen arbeidscontracten, expat-reglementen en detacheringsbrieven
 • analyse toepasselijke sociale zekerheid, optimalisatie secundaire arbeidsvoorwaarden
 • vergelijking diverse sociale zekerheidsstelsels en vaststellen bijkomende sociale verzekeringen
 • internationale mobiliteit en aanvullende pensioenopbouw 
Herstructureringen
 • advisering en bijstand naar aanleiding van de sluiting van ondernemingen en collectief ontslag
 • advisering bij overdracht onderneming of bedrijfstak (o.m. CAO nr. 32bis) 
Fusies en overnames
 • legal due diligence audit
 • HR-aspecten bij overdracht van ondernemingen;
 • harmonisatie arbeidsvoorwaarden,
 • etc.
Collectief arbeidsrecht
 • onderhandelingen met werknemers, vakbond en ondernemingsraad
 • invoering conventionele vakbondsafvaardiging en CPBW
 • opstellen C.A.O.'s 
Verzelfstandiging
 • advisering en bijstand  naar aanleiding van de overstap naar het zelfstandigenstatuut
 • assistentie bij het oprichten van een managementvennootschap (met inbegrip van de corporate governance aspecten)
 • analyse en vergelijking van sociale zekerheidsdekking en vaststelling bijkomende sociale verzekeringen
 • etc. 
Thuis/telewerk
 • opstellen thuis/telewerk policy en bijhorende contracten
 • optimalisatie loonkost (onkostenvergoeding en loonruil) 
Verdediging en vertegenwoordiging 
 • coördinatie en toezicht bij procedures en bijstand van klanten ten aanzien van administratieve overheden en (sociale) inspecties