Advocatenkantoor Christophe Goeman
Onze Expertise
 
Het kantoor heeft een focus op het ondernemingsrecht, met een bijzonder specialisme op het vlak van (inter)nationaal arbeidsrecht, (inter)nationaal socialezekerheidsrecht, vennootschappenrecht en commercieel recht.
 
Hierna volgt een kort overzicht van de expertises en problematiek waarin Christophe Goeman de afgelopen jaren betrokken is geweest.