Advocatenkantoor Christophe Goeman
Vennootschappenrecht en Commercieel Recht
Corporate housekeeping
 • opstellen notulen en verslagen met betrekking tot (jaarlijkse en bijzondere) aandeelhoudersvergaderingen
 • assistentie bij formaliteiten inzake de opening van een Belgisch bijkantoor en wijzigingsbeslissingen 
 • etc.
Fusies en overnames
 • opstellen voorstel/verslagen van fusie/splitsing en nazicht notariële aktes en volmachten
 • bijstand en advies bij overdracht bedrijfstak/algemeenheid
 • opstellen gerelateerde overeenkomsten (intentieverklaring, non-disclosure agreement, overeenkomst tot overdracht aandelen, overeenkomst tot overdracht handelsfonds)
 • etc.
Vereffening van vennootschappen
 • advies en assistentie naar aanleiding van vereffening van vennootschappen
 • opstellen bijzondere verslagen bestuursorgaan/vereffenaar en notulen bijzondere aandeelhoudersvergadering
 • etc.
Herstructurering van vennootschappen
 • advies en assistentie naar aanleiding van kapitaalverhogingen-en verlagingen
 • advisering en bijstand inzake formaliteiten statutenwijzigingen, quasi-inbreng,....
 • etc.
Aandeelhouders- bestuurders-overeenkomsten

 

 • advies en opstellen van bestuurders-en zaakvoerdersovereenkomsten
 • redactie van aandeelhoudersovereenkomsten (stand-still, voorkoop-en goedkeuringsclausules, ....) 

 

Invordering
 • invordering facturen (buitengerechtelijk en gerechtelijk)
 • betwisting facturen
 • opstellen van en advies inzake algemene voorwaarden
Commerciële contracten
 • opstellen van en advies met betrekking tot commerciële contracten: franchise, handelsagentuur, huur, distributieovereenkomsten, dienstverleningsovereenkomsten, service level agreements
 • etc.